ADV (Associació Defensa Vegetal)

El desembre de 2014 es constitueix una associació de defensa vegetal a la nostra cooperativa, amb el nom d’“ADV CELLERS DOMENYS, assoc.”.

Amb l’objectiu de resoldre millor els reptes dels nou temps i donar un servei de qualitat es crea aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Serà objecte de l’Agrupació les finalitats següents: 

a)    L’establiment i execució de programes col·lectius de lluita contra plagues i malalties dels cultius (Gestió Integrada de Plagues).

b)    Impulsar la gestió integrada de plagues en l’àmbit d’actuació de l’associació.

c)    La col·laboració activa en l’organització, control i execució de les mesures sanitàries dictades o que es dictin per l’autoritat competent per a la prevenció i lluita contra plagues i malalties que afecten als cultius de la zona (monitorització de plagues -trampes-, avisos de tractaments, assessorament en GIP...).

d)    Realització de cursos de formació en aquestes matèries.

AVISOS ADV

Conca de Barberà

2019

 1. ADV 8 - 15.07.2019
 2. ADV 7 - 12.07.2019
 3. ADV 6 - 28.06.2019
 4. ADV 5 - 26.06.2019
 5. ADV 4 - 11.06.2019
 6. ADV 3 - 27.05.2019
 7. ADV 2 - 09.04.2019
 8. ADV 1 - 05.04.2019

2018

 1. ADV 16 - 14.12.2018
 2. ADV 15 - 10.10.2018
 3. ADV 14 - 21.09.2018
 4. ADV 13 - 10.08.2018
 5. ADV 12 - 08.08.2018
 6. ADV 11 - 12.07.2018
 7. ADV 10 - 10.07.2018
 8. ADV 09 - 05.07.2018
 9. ADV 08 - 04.07.2018
 10. ADV 07 - 28.06.2018
 11. ADV 06 - 22.06.2018
 12. ADV 05 - 08.06.2018
 13. ADV 04 - 01.06.2018
 14. ADV 03 - 24.05.2018
 15. ADV 02 - 10.05.2018
 16. ADV 01 - 17.04.2018

2017

 1. ADV 17 - 22.09.2017
 2. ADV 16 - 11.08.2017
 3. ADV 15 - 08.08.2017
 4. ADV 14 - 07.08.2017
 5. ADV 13 - 04.08.2017
 6. ADV 12 - 31.07.2017
 7. ADV 11 - 24.07.2017
 8. ADV 10 - 11.07.2017
 9. ADV 09 - 30.06.2017
 10. ADV 08 - 28.06.2017
 11. ADV 07 - 26.06.2017
 12. ADV 06 - 23.06.2017
 13. ADV 05 - 21.06.2017
 14. ADV 04 - 15.06.2017
 15. ADV 03 - 08.06.2017
 16. ADV 02 - 15.05.2017
 17. ADV 01 - 06.04.2017

2016

 1. ADV 23 - 18.10.2016
 2. ADV 22 - 22.09.2016
 3. ADV 21 - 03.09.2016
 4. ADV 20 - 26.08.2016
 5. ADV 19 - 25.08.2016
 6. ADV 18 - 17.08.2016
 7. ADV 17 - 11.08.2016
 8. ADV 16 - 08.08.2016
 9. ADV 15 - 05.08.2016
 10. ADV 14 - 01.08.2016
 11. ADV 14 - 01.08.2016
 12. ADV 13 - 27.07.2016
 13. ADV 12 - 15.07.2016
 14. ADV 11 - 11.07.2016
 15. ADV 10 - 08.07.2016
 16. ADV 09 - 04.07.2016
 17. ADV 08 - 01.07.2016
 18. ADV 07 - 20.06.2016
 19. ADV 06 - 09.06.2016
 20. ADV 05 - 26.05.2016
 21. ADV 04 - 23.05.2016
 22. ADV 03 - 18.04.2016
 23. ADV 02 - 11.04.2016
 24. ADV 01 - 15.01.2016

2015

 1. ADV 19 - 16.10.2015
 2. ADV 18 - Jornada Tècnica nº1: Gestió Integrada de Plagues en vinya – 30/10/2015 - 15.10.2015
 3. ADV 17 - Jornada Tècnica nº1: Mosca de l’oliva - 01.10.2015
 4. ADV 16 - 18.09.2015
 5. ADV 15 - 12.08.2015
 6. ADV 14 - 07.08.2015
 7. ADV 13 - 03.08.2015
 8. ADV 12 - 31.07.2015
 9. ADV 11 - 29.07.2015
 10. ADV 10 - 23.07.2015
 11. ADV 09 - 02.07.2015
 12. ADV 08 - 29.06.2015
 13. ADV 07 - 25.06.2015
 14. ADV 06 - 19.06.2015
 15. ADV 05 - 17.06.2015
 16. ADV 04 - 04.06.2015
 17. ADV 03 - 25.05.2015
 18. ADV 02 - 23.04.2015
 19. ADV 01 - 06.02.2015

Segueix-nos